'black-ribbon stick-top stick-right']) ?>

แสดง 1 ถึง 20 จาก 53 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน2021-04-28กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขไม่ระบุ1782021-04-29 06:23:41
2ข่าวประชาสัมพันธ์ITA 2564 EB 23 ข้อ 4 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม KAEDAM STRONG 2021-03-02กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขไม่ระบุ612021-03-15 10:05:28
3ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 22021-02-16กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขไม่ระบุ1042021-02-16 06:17:51
4ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว2020-12-23กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขไม่ระบุ1742020-12-23 04:46:19
5ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว2020-12-21กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขไม่ระบุ972020-12-21 07:29:28
6ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว2020-12-04กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขไม่ระบุ1212020-12-04 08:49:33
7ข่าวประชาสัมพันธ์ITA 2564 EB 23 ข้อ 3 รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG2020-11-16กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขไม่ระบุ532021-03-15 09:28:03
8ข่าวประชาสัมพันธ์ITA 2564 EB 23 ข้อ 2 แนวทางการดำเนินกิจรกรมของชมรม STRONG 2020-11-16กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขไม่ระบุ482021-03-15 09:46:22
9ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน2020-11-11กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขไม่ระบุ922020-11-11 06:55:45
10ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว2020-10-27กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขไม่ระบุ1112020-10-29 06:21:19
11ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว2020-09-23กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขไม่ระบุ1902020-09-23 01:27:52
12ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว2020-09-11กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขไม่ระบุ2412020-09-12 08:40:20
13ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว2020-07-30กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขไม่ระบุ1662020-07-30 02:30:19
14ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว2020-07-22กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขไม่ระบุ1152020-07-22 03:40:34
15ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว2020-07-15กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขไม่ระบุ1402020-07-15 06:49:36
16ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวชั่วคราวรายวัน2020-06-19กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขไม่ระบุ1042020-06-25 07:05:29
17ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน2020-04-30กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขไม่ระบุ1182020-05-05 09:10:03
18ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว2020-04-28กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขไม่ระบุ972020-04-28 04:13:11
19ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว2020-04-14กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขไม่ระบุ1132020-04-14 10:37:54
20ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน2020-04-01กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขไม่ระบุ912020-04-01 05:38:23