'black-ribbon stick-top stick-right']) ?>

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมี ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 25672021-11-04กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขไม่ระบุ102021-11-04 08:21:38
2ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก2020-09-11กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขไม่ระบุ642020-09-12 02:29:57
3ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก2020-08-17กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขไม่ระบุ702020-08-17 09:10:44
4ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง รพ.สต. จำนวน 4 รายการ2020-05-15กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขไม่ระบุ802020-05-15 12:04:57
5ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดิเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กอโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก2020-05-14กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขไม่ระบุ752020-05-14 06:55:47
6ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก2020-04-22กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขไม่ระบุ712020-04-27 09:37:18
7ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง2019-05-31กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขไม่ระบุ1182019-05-31 03:52:13
8ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง2019-05-16กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขไม่ระบุ932019-05-16 08:36:47
9ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง2019-05-08กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขไม่ระบุ1012019-05-08 09:52:49
10ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง2019-04-30กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขไม่ระบุ1082019-04-30 08:52:13
11ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ2018-03-06กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขไม่ระบุ1302018-03-06 09:09:33
12ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ2018-03-06กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขไม่ระบุ1112018-03-06 09:10:09
13ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างตาราง ปปช.ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด2018-03-06กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขไม่ระบุ812018-03-06 09:10:57
14ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างคุณลักษณะเฉพาะตู้อบเด็ก2018-03-06กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขไม่ระบุ1092018-03-06 09:11:44